/Starterslening Weesp
Starterslening Weesp 2016-10-24T13:44:14+00:00

Starterslening Weesp

Weesp heeft een starterslening van maximaal  20% van de verwervingskosten met een maximum van 30.000 euro.

Informatie

Voor meer informatie kunt u bellen 023-5570118.

Welke woningen

De Starterslening is van toepassing op bestaande bouw en door het college geselecteerde nieuwbouwprojecten.

Wie komt in aanmerking?

 • De aanvrager is een in de gemeente Weesp woonachtige en verblijfsgerechtigde persoon die op het moment van de aanvraag minimaal 1 jaar zelfstandig een huurwoning of wooneenheid bewoont dan wel minimaal een jaar inwonend is. In geval van een aanvraag door twee
  personen geldt criterium voor één van de aanvragers. Of
 • De aanvrager heeft een economische binding met Weesp. (Minimaal 19 uur per week werkzaam zijn bij een Weesper werkgever en in het bezit zijn van een contract voor minimaal 1 jaar). In geval van een aanvraag door twee personen geldt criterium voor één van de aanvragers.  Of
 • De aanvrager is tot zijn/haar 18e levensjaar minimaal 5 jaar aaneengesloten in Weesp woonachtig geweest en wil binnen 5 jaar na afstuderen (HBO of WO) weer terugkeren naar Weesp. In geval van een aanvraag door twee personen geldt criterium voor één van de aanvragers.
 • De aanvrager is maximaal 35 jaar oud. In geval van een aanvraag door twee personen geldt criterium voor één van de aanvragers.
 • De aanvrager is niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning.

 

Maximale lening

 • De verwervingskosten van de woning mogen in totaal niet hoger zijn
  dan € 216.000,-.
 • Onder de verwervingskosten wordt verstaan de koop-/aanneemsom met
  daar bovenop de bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting,
  renteverlies tijdens bouw, notariskosten, makelaarskosten en
  afsluitkosten voor de lening. Bij bestaande bouw wordt hiervoor 8% van
  de koopsom en eventuele verbeterkosten gerekend en bij nieuwbouw
  8% over de koop-/aanneemsom en eventueel meerwerk.
 • Meerwerk/verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de Starterslening.
 • Zowel de eerste als de tweede hypotheek dient te worden verstrekt
  onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 • De Starterslening is niet van toepassing indien de woning is aangekocht met een kortingsconstructie.
 • De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de
  verwervingskosten met een maximum van € 30.000,-.