/Starterslening Uithoorn
Starterslening Uithoorn 2016-10-24T13:44:14+00:00

Starterslening Uithoorn

Uithoorn heeft een starterslening van maximaal  20% van de verwervingskosten met een maximum van 35.000 euro.

Informatie

Voor meer informatie kunt u bellen 023-5570118.

Welke woningen

De Starterslening is van toepassing op bestaande bouw en nieuwbouw.

Wie komt in aanmerking?

De aanvrager is een in de gemeente Uithoorn woonachtige en  verblijfsgerechtigde persoon tussen de 21 en 40 jaar die op het moment  van de aanvraag minimaal twee jaar staat ingeschreven in de  Gemeentelijke Basis Administratie. In geval van een aanvraag door twee  personen geldt dit criterium voor één van beide.
De aanvrager is niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning.

Maximale lening

De verwervingskosten van de woning mogen in totaal niet hoger zijn dan € 265.000,-. Onder de verwervingskosten wordt verstaan de koop-/aanneemsom met daar bovenop de bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting, renteverlies tijdens bouw, notariskosten,  makelaarskosten en afsluitkosten voor de lening. Bij bestaande bouw
wordt hiervoor 8% van de koopsom en eventuele verbeterkosten  gerekend en bij nieuwbouw 8% over de koop-/aanneemsom en eventueel meerwerk.

Meerwerk/verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de Starterslening. Zowel de eerste als de tweede hypotheek dient te worden verstrekt
onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De leningaanvrager komt niet in aanmerking voor een Starterslening indien de koopwoning wordt verkregen via een constructie van maatschappelijk gebonden eigendom.

Maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 35.000,-..