/Starterslening Oostzaan
Starterslening Oostzaan 2016-10-24T13:44:14+00:00

Starterslening Oostzaan

Oostzaant heeft een starterslening van maximaal  20% van de verwervingskosten met een maximum van 39.750 euro.

Informatie

Voor meer informatie kunt u bellen 023-5570118.

Welke woningen

De Starterslening is van toepassing op bestaande bouw en nieuwbouw.

Wie komt in aanmerking?

De aanvrager is in de gemeente Oostzaan woonachtige verblijfsgerechtigde persoon die op het moment van de aanvraag  minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning bewoont of minimaal een jaar inwonend is. In geval van een aanvraag door twee personen geldt criterium voor beide aanvragers.

Studerende kinderen waarvan de ouders in de gemeente Oostzaan woonachtig en verblijfsgerechtigd zijn, die zich na vertrek vanwege de
studie zich opnieuw in de gemeente Oostzaan willen vestigen en voorafgaande aan de studie tenminste 3 aaneengesloten jaren stonden ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie van de gemeente Oostzaan. In geval van een aanvraag door twee personen geldt criterium voor beide aanvragers.

De aanvrager is niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning.

Maximale lening

De verwervingskosten van de woning mogen in totaal niet hoger zijn  dan de maximale NHG grens (€ 320.000,-). Onder de verwervingskosten wordt verstaan de koop-
/aanneemsom met daar bovenop de bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting, renteverlies tijdens bouw, notariskosten, makelaarskosten en afsluitkosten voor de lening.

Bij bestaande bouw wordt hiervoor 8% van de koopsom en eventuele verbeterkosten gerekend en bij nieuwbouw 8% over de koop-/aanneemsom en
eventueel meerwerk.

Meerwerk

Meerwerk/verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de   hoogte van de Starterslening.  Zowel de eerste als de tweede hypotheek moet worden verstrekt onder
Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
Maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 39.750,-.