/Starterslening Landsmeer
Starterslening Landsmeer 2016-10-24T13:44:14+00:00

Starterslening Landsmeer

Landsmeer heeft een starterslening van maximaal  20% van de verwervingskosten met een maximum van 25.000 euro.

Informatie

Voor meer informatie kunt u bellen 023-5570118.

Welke woningen

De Starterslening is van toepassing op bestaande bouw en nieuwbouw.

Wie komt in aanmerking?

De aanvrager is een in de gemeente Landsmeer woonachtige  verblijfsgerechtigde persoon die in de Gemeentelijke Basisadministratie  van de gemeente Landsmeer staat ingeschreven. In geval van een  aanvraag door twee personen geldt criterium voor één van beide.  De aanvrager is niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning.

Maximale lening

De verwervingskosten van de woning mogen in totaal niet hoger zijn dan € 265.000,-. Onder de verwervingskosten wordt verstaan de koop-/aanneemsom met daar bovenop de bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting, renteverlies tijdens bouw, notariskosten,makelaarskosten en afsluitkosten voor de lening. Bij bestaande bouw
wordt hiervoor 8% van de koopsom en eventuele verbeter kosten gerekend en bij nieuwbouw 8% over de koop-/aanneemsom en eventueel meerwerk.

Meerwerk

Meerwerk/verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de Starterslening.  Zowel de eerste als de tweede hypotheek dient te worden verstrekt
onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 25.000,-.