/Starterslening Heemskerk
Starterslening Heemskerk 2016-10-24T13:44:14+00:00

Starterslening Heemskerk

Heemskerk heeft een starterslening van maximaal  20% van de verwervingskosten met een maximum van 30.000 euro.

Informatie

Voor meer informatie kunt u bellen 023-5570118.

Welke woningen

De Starterslening is van toepassing op bestaande bouw en nieuwbouw.

Wie komt in aanmerking?

  • De aanvrager is een in de IJmond (de gemeenten Heemskerk, Beverwijk,   Uitgeest en Velsen) woonachtige verblijfsgerechtigde persoon. In geval   van een aanvraag door twee personen geldt criterium voor één van beide.
  •  De aanvrager is niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning.

 

Maximale lening

De verwervingskosten van de woning mogen in totaal niet hoger zijn dan € 224.000,- voor bestaande bouw en € 216.000,- voor nieuwbouw. Onder de verwervingskosten wordt verstaan de  koop-/aanneemsom met daar bovenop de bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting, renteverlies tijdens bouw, notariskosten, makelaarskosten en afsluitkosten voor de lening. Bij bestaande bouw wordt hiervoor 8% van de koopsom en eventuele verbeter kosten gerekend en bij nieuwbouw 8% over de koop-/aanneemsom en eventueel meerwerk.

Meerwerk

Meerwerk/verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van  de hoogte van de Starterslening.  Zowel de eerste als de tweede hypotheek dient te worden verstrekt
onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG).  Maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de   verwervingskosten met een maximum van € 25.000,-.