/Starterslening Diemen
Starterslening Diemen 2012-09-19T05:18:28+01:00

Starterslening Diemen

Diemen  heeft een starterslening voor starters  van maximaal  20% van de verwervingskosten met een maximum van 45.000 euro.  De totale lening mag niet meer bedragen dan 225.000 euro bij bestaande bouw woningen.

Welke woningen

De Starterslening is van toepassing op bestaande bouw en nieuwbouw.

Wie komt in aanmerking?

De aanvrager is de afgelopen tien jaar niet in het bezit geweest van een  koopwoning.

Maximale lening

De verwervingskosten van de woning mogen in totaal niet hoger zijn dan € 225.000,- voor bestaande bouw en de maximale NHG grens(€ 320.000,-) voor nieuwbouw.
Onder de verwervingskosten wordt verstaan de koop-/aanneemsom met     daar bovenop de bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting, renteverlies tijdens bouw, notariskosten, makelaarskosten en afsluitkosten voor de lening.

Bij bestaande bouw wordt hiervoor 8% van de koopsom en eventuele verbeterkosten gerekend en bij nieuwbouw 8% over de koop-/aanneemsom en eventueel meerwerk.
Meerwerk/verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de Starterslening.  Zowel de eerste als de tweede hypotheek dient te worden verstrekt      onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 45.000,-.