Starterslening Amersfoort

/Starterslening Amersfoort
Starterslening Amersfoort 2016-10-24T13:44:14+00:00

Starterslening Amstelveen

Starterslening gemeente Amstelveen

De gemeente Amstelveen heeft ook in 2016 een starterslening. Leningen worden verstrekt zolang het startersleningenfonds van Amstelveen toereikend is. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Wat houdt de Starterslening Amstelveen eigenlijk in

 • De Starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten en is maximaal € 40.000,-.
 • De lening van de Bank en de starterslening is maximaal 245.000 eur0
 • De maximale aankoop van een woning is 231.132 euro.

Wie komt er in aanmerking voor de Starterslening Amstelveen

 • U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
 • U bent nog niet eerder in bezit geweest van een koopwoning.
 • De Starterslening is van toepassing op zowel bestaande bouw als nieuwbouw.
 • Deze regeling is uitsluitend van toepassing op huishoudens waarvan de leden geen (mede) eigenaar van een woning zijn en waarvan minstens één persoon in de gemeente Amstelveen woonachtig en verblijfsgerechtigd is en op het moment van aanvraag minimaal twee jaar in de Gemeentelijke Basis Administratie is ingeschreven.
 • Leeftijdsgrens: n.v.t.
 • Inkomensgrens: maximaal € 45.000,-

starterslening Amstelveen
starterslening aalsmeer extra hypotheek

Helpdesk 088-0128900

Géén rente en aflossing de eerste drie jaar…

De starterslening heeft een looptijd van dertig jaar en wordt afgelost met een annuïtaire lening. Alleen de eerste drie jaar betaal je geen rente en aflossing. Na drie jaar gaat de lening over in een aflossing met rente. Dit maandbedrag is opgenomen in de offerte die je hebt ontvangen.

Inkomentoets starterslening

Een aantal maanden voor de afloop van de eerste drie jaar kan je een hertoets aanvragen. Dat kan je bijvoorbeeld doen omdat je inkomen niet is gestegen of misschien wel is vermindert.

Je moet er goed opletten als je in tussentijd bent gaan samenwonen of er staat iemand bij je ingeschreven. De SVN zal bij de hertoets dit inkomen dan meenemen in de toets. Zij halen die informatie uit het GBA.

De voorwaarden

 • De lening is de eerste 3 jaar rente- en aflossingsvrij.
 • Voor de Starterslening geldt de 15-jaars rente van SVn.
 • De looptijd van de lening bedraagt maximaal 30 jaar.
 • Voor bestaande bouw mag de aankoopgrens op basis van de verwervingskosten maximaal actuele NHG normen bedragen.
 • Voor nieuwbouw mag de aankoopgrens op basis van de verwervingskosten maximaal actuele NHG normen bedragen.
 • Voor de bepaling van de verwervingskosten rekent SVn namens NHG 6% aan bijkomende kosten voor onder andere overdrachtsbelasting, notariskosten, de hypotheekadviseur, akte van levering en borgtochtprovisie NHG.
 • De Starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten en is maximaal € 40.000,-.
 • Het totaal van de eerste hypotheek van de bank en de Starterslening samen mogen niet groter zijn het geldende maximum ten opzichte van de waarde van de woning (Loan to value). Voor 2016 geldt een maximum van 102%.
 • Verbeterkosten: toegestaan bij SVn financiering.
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van € 250,-.
 • De Starterslening is altijd een tweede hypotheek.
 • De Starterslening en de eerste hypotheek bij de bank worden altijd verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 • De lening wordt niet verstrekt indien er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen die strijdig zijn met de Starterslening.
 • Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.
 • De Starterslening is niet mogelijk als de woning wordt verkregen via een contructie van maatschappelijk gebonden eigendom of via het model van Startkoop Amstelveen.
Starterslening Amstelveen

Bel nu voor een afspraak 088-0128900